Přeskočit na obsah

ITAM & Enterprise Asset Management

Jedno centrální místo pro evidenci majetku

Evidence SW, HW, aplikací, a všech položek IT

Audit licencí a evidence majetku

Konektor na Microsoft SCCM

Vlastní Efecte agent pro sběr dat

Možnost rozšířit o Unified User Management – deployment aplikací a patch management

Možnost rozšířit o Mobile Device Management

Přehledné manažerské reporty, pohledy a statistiky

Efecte ITAM se skládá ze 3 částí

CMDB

Definice všech služeb poskytovaných IT

Podrobný přehled a všech aktivech a majetku

Detailní přehled a všech aplikacích, jaké jsou například  vzájemné vazby aplikací, kdo je zodpovědná osoba za podporu a rozvoj aplikace apod.

HW Management

Kompletní přehled o provozovaném HW – PC, monitory, notebooky, servery, mobilní zařízení, tiskárny, síťové prvky, úložiště a další

Životní cyklus zařízení – od pořízení, prvního spuštění, používání, délky záruky až po jeho vyřazení

SW Management

Snižte náklady na SW pomocí SAM. Předejděte nadměrnému počtu pořízených licencí, minimalizujete comliance a opětovně využívejte aplikace

Přehled o využívání aplikací. Která aplikace a jak je využívána uživateli

Možnost ukládání smluv a dalších dokumentů

Rozsáhlý reporting

Jednoduše zjistíte jaký dopad bude mít odstávka aplikace či serveru

Buďme v kontaktu!   info@solutia.cz
Tel +420 267 316 318
RESOURCES

Knihovna
Blog
Webináře a novinky